Ευημερία χωρίς ανάπτυξη

Φόρουμ- Πολιτικό εργαστήρι:

“Ευημερία χωρίς ανάπτυξη: μια ολοκληρωμένη πρόταση για έναν άλλο κόσμο από κοινού

δημιουργία ενός προγραμματικού πλαισίου πολιτικής και κοινωνικής παρέμβασης

Πάντειος ή Νομική Σχολή, 20-22 Φεβρουαρίου 2015

 

Στόχος του φόρουμ- πολιτικού εργαστηρίου είναι η δημιουργία ενός συνεκτικού και περιεκτικού πλαισίου, συγκεκριμένων και εφαρμόσιμων προτάσεων για τη δημιουργία μιας άλλης κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής πραγματικότητας, εδώ και τώρα.

 

Το κυρίαρχο πολιτικό και οικονομικό σύστημα επιβάλει την λογική ότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική πέρα από το υπάρχον μοντέλο του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού, των ελεύθερων αγορών, της λιτότητας και της χρηματο-τραπεζικής ηγεμονίας, που έχει καταστρέψει το περιβάλλον και τις κοινωνίες.

 

Το φαντασιακό της αέναης οικονομικής ανάπτυξης (μεγέθυνσης) και του καταναλωτισμού έχει αποδειχθεί ότι οδηγεί σε ακόμα μεγαλύτερη οικονομική ανισότητα, κοινωνική αδικία, καταπάτηση θεμελιωδών δικαιωμάτων, αυταρχική διακυβέρνηση, και φυσικά καταλήστευση και εξάντληση των φυσικών πόρων. Έχουμε εισέλθει σε μια εποχή στην οποία η ανάπτυξη, είτε μέσω της λιτότητας είτε μέσω της ζήτησης, δεν είναι ούτε εφικτή ούτε βιώσιμη.

 

Κι όμως υπάρχει εναλλακτική και ολοκληρωμένη πρόταση για την ανασύνταξη της κοινωνίας, πέρα από τα πολιτικά κόμματα και το διεφθαρμένο κύκλωμα οικονομικών, δικαστικών και πολιτειακών παραγόντων, ΜΜΕ και σωμάτων ασφαλείας.

 

Η κοινωνική εμπειρία εκατοντάδων χρόνων και οι κινηματικές ζυμώσεις των τελευταίων ετών προτάσσουν ένα άλλο μοντέλο κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής οργάνωσης, μια νέα αφήγηση και αλλαγή στην πράξη, τη δημιουργία μιας νέας πραγματικότητας κόντρα στον παλιό κόσμο. Ένα πολιτικό πάντρεμα των προταγμάτων της οικολογίας, της αυτονομίας, της αποανάπτυξης, της κοινωνικής ισότητας, της αλληλεγγύης και της αλληλοβοήθειας, της αυτάρκειας και της κλιματικής δικαιοσύνης.

 

Με αφορμή την υπάρχουσα κοινωνική, οικονομική και πολιτειακή κρίση, καταγράφουμε, κωδικοποιούμε και συγκεκριμενοποιούμε τις προτάσεις μας, για ένα άλλο κοινωνικά δίκαιο “μοντέλο ανάπτυξης”, που είναι συνάμα ουτοπικές και ρεαλιστικές, ριζοσπαστικές αλλά και εφαρμόσιμες.

 

Οι προτάσεις θα πρέπει να καλύπτουν το τοπικό, το Περιφερειακό και το εθνικό επίπεδο και να περιλαμβάνουν πιο μεθοδολογικά στοιχεία, π.χ: απαιτούμενες αλλαγές στο θεσμικό- ρυθμιστικό- νομικό πλαίσιο, στρατηγικός σχεδιασμός 20ετίας και εφαρμογή από την κοινωνία.

 

Θεματικές στις οποίες θα αναπτυχθούν οι συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής (policy recommendations) και κοινωνικής παρέμβασης: κοινωνική και θεσμική (αυτο)οργάνωση, δημοκρατία και δικαιοσύνη, οικολογική βιωσιμότητα, διαχείριση φυσικών πόρων και κοινών, συνεργατική και αλληλέγγυα οικονομία, διατροφική αυτάρκεια, κοινωνική πρόνοια και μέριμνα, απεξάρτηση από το πετρέλαιο και ενεργειακή αυτονομία από ΑΠΕ, αυτάρκεια, δημοσιονομικά, ρύθμιση και κοινωνικός έλεγχος χρηματοπιστωτικού συστήματος, παιδεία και πολιτισμός, κλπ.

 

Οι προτάσεις, εκτός του ότι κάποιες από αυτές θα μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα σε τοπικό και Περιφερειακό επίπεδο αν αναληφθούν οι κατάλληλες πρωτοβουλίες από τα κάτω, θα αποτελούν και ένα ουσιαστικό μοχλό πίεσης και επιρροής της κεντρικής πολιτικής σκηνής, ιδιαίτερα στην περίπτωση που υπάρξει κάποια προοδευτική/ αριστερή διακυβέρνηση.

 

Με αφορμή και τις επικείμενες κοινοβουλευτικές εκλογές, διοργανώνουμε ένα τριήμερο φόρουμ- πολιτικό εργαστήρι στην Πάντειο/ Νομική Σχολή στις 20-22 Φεβρουαρίου 2015, όπου θα παρουσιαστούν ολιγόλεπτες εισηγήσεις με συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής και κοινωνικής παρέμβασης από επιλεγμένους ομιλητές και θα ακολουθήσει σύνθεση απόψεων και διάλογος. Οι προτάσεις θα καταγραφούν σε μια ειδική έκδοση πρακτικών και σε βίντεο.

 

Ακολουθεί το ενδεικτικό πρόγραμμα και προτεινόμενοι ομιλητές.

 

Διοργάνωση και συντονισμός Ηλιόσποροι και Research & Degrowth Greece.

 

Σχέδιο Προγράμματος

 

Παρασκευή 20.2.15

 

18.15: Εισαγωγή Ηλιόσποροι και Research & Degrowth Gr

 

18.30 – 20.30: Αναζωογόνηση της υπαίθρου, αποκέντρωση και διατροφική αυτάρκεια

 • Γιώργος Κολέμπας, πολιτικές ευζωίας
 • Γιάννης Μακριδάκης, παραγωγική ανακατάληψη της υπαίθρου
 • Θωμάς Άνεμος, κοινοτική αποκέντρωση, αυτάρκεια και δίκτυα παραγωγών καταναλωτών
 • Βασίλης Γκισάκης, προστασία φυτογενετικού υλικού και διατροφική αυτάρκεια

 

21.00 – 23.00: Θεσμοί, άμεση δημοκρατία και αυτοδιαχείριση

 • Γιώργος Οικονόμου, άμεση δημοκρατία από το τοπικό στο εθνικό επίπεδο
 • Νικόλας Κοσματόπουλος, από την αυταρχική στην ομότιμη διακυβέρνηση
 • Αντώνης Μπρούμας, από το κίνημα στην κοινωνική αυτοθέσμιση
 • Γιάννης Μπίλλας, βιοπεριφέρεια και αυτο-διοίκηση από κοινού

 

Σάββατο 21.2.15

 

16.00 – 18.00: Κοινωνική πρόνοια και μέριμνα (υγεία, παιδεία- πολιτισμός, ασφαλιστικό- αλληλοβοήθεια)

 • Γιώργος Βήχος, δημόσιο σύστημα υγείας, περίθαλψη και ταμεία αλληλοβοήθειας
 • Γιώργος Χαριτάκης, από την παρεμβατική στην προληπτική ιατρική
 • παιδεία …
 • πολιτισμός…

 

18.30 – 20.30: Αλληλέγγυα- συνεργατική οικονομία και παραγωγική ανασυγκρότηση

 • Γιώργος Γριτζάς ή Γιώργος Νικολάου, απαραίτητες θεσμικές μεταρρυθμίσεις για μια οικονομία πραγματικά αλληλέγγυα και συνεργατική
 • Γιώργος Λιερός, από τον αναπτυξιακό παραγωγισμό στην ουσιαστική παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας 
 • Θοδωρής Καρυώτης, αυτοδιαχείριση και ομότιμη παραγωγή

 

21.00 – 23.00: Οικολογική βιωσιμότητα, φυσικοί πόροι και ενέργεια

 • Λευτέρης Ιωαννίδης, ανανεώσιμο και αποκεντρωμένο ενεργειακό μοντέλο χωρίς πετρέλαιο και λιγνίτη
 • Αλέκος Γεωργόπουλος, για μια βιο-οικονομία των φυσικών πόρων
 • Μαρία Καδόγλου, ανάπτυξη χωρίς εξορύξεις

 

Κυριακή 22.2.15

 

16.00 – 18.00: Δημόσιοι χώροι, κοινά και ομότιμα δίκτυα

 • Πέννυ Κουτρολίκου ή Ηλίας Γιαννίρης, από το δημόσιο στο κοινό, οι δημόσιοι χώροι ως κοινόχρηστο αγαθό
 • Κρίστη Πετροπούλου ή Πάνος Τότσικας, ένα άλλο μοντέλο κοινωνικού και οικολογικού μετασχηματισμού για τις πόλεις
 • Βασίλης Κωστάκης, στρατηγικές προτάσεις για μια ομότιμη οικονομία βασισμένη στα Κοινά

 

18.30 – 20.30: Χρέος, δημοσιονομικά και επενδύσεις

 • Γιώργος Καλλής, ευημερία πέρα από τη λιτότητα και την αύξηση της ζήτησης
 • Χριστίνα Παπαδοπούλου, βασικό εισόδημα για όλους
 • Λεωνίδας Βατικιώτης, προοπτικές για τη βιωσιμότητα του χρέους, λογιστικός έλεγχος και διαγραφή

 

21.00 – 23.00: Σύνθεση προτάσεων πολιτικής και κοινωνικής παρέμβασης

 • Ηλιόσποροι
 • Πάνος Πετρίδης
 • Άγγελος Βαρβαρούσης
 • Γιώργος Καλλής

 

Οδηγίες για τους ομιλητές

 • Ζητάμε από όλους του ομιλητές να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες για να καταφέρουμε να έχουμε ένα δομημένο διάλογο και ανταλλαγή προτάσεων με τους συμμετέχοντες, μέσα από μια όσο το δυνατό πιο περιεκτική και στοχευμένη παρουσίαση:
 • Οι αρχικές παρουσιάσεις θα έχουν διάρκεια 12 λεπτά. Θα ακολουθήσει μια σειρά ερωτήσεων και θα δοθεί χρόνος 5 λεπτών για δευτερολογία από τους ομιλητές. Θα ακολουθήσει και δεύτερη σειρά ερωτήσεων αν φτάσει ο χρόνος εντός του προγραμματισμένου δίωρου κάθε ενότητας.
 • Παρακαλούμε οι παρουσιάσεις σας να είναι όσο το δυνατόν πιο περιεκτικές και να εστιάζουν σε συγκεκριμένες (τουλάχιστον 3) προτάσεις πολιτικής (policy recommendations), καθώς και κοινωνικής παρέμβασης, από το τοπικό στο εθνικό επίπεδο. Απευθυνόμαστε αφενός σε όσους ασκούν διακυβέρνηση και λήψη αποφάσεων σε τοπικό- περιφερειακό- κεντρικό επίπεδο, αλλά και στην κοινωνία.
 • Κάθε ομιλητής καλείται να μας δώσει στο τέλος ένα κείμενο 3-5 σελίδων για την ειδική έκδοση.

 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες

 • Αν έχετε συγκεκριμένες προτάσεις, σαν συλλογικότητες ή μεμονωμένα άτομα, πάνω στις ενότητες που θα αναπτυχθούν και θέλετε να συμπεριληφθούν στα πρακτικά, παρακαλούμε να μας τις καταθέσετε εγγράφως και ηλεκτρονικά μέχρι την 22 Φεβρουαρίου 2015 (iliosporoi@yahoo.gr).
 • Παρακαλούμε όσοι συμμετέχουν ενεργά στον διάλογο και τις ερωτήσεις προς του ομιλητές να είναι σύντομοι και περιεκτικοί, να αποφεύγουν τις μακροσκελείς προσωπικές τοποθετήσεις και να μένουν στο θέμα και το πνεύμα της συζήτησης.

 

Προσκεκλημένοι ομιλητές:

 • Κολέμπας Γιώργος, συγγραφέας, βιοκαλλιεργητής
 • Καλλής Γιώργος, Καθηγητής στο Αυτόνομο Πανεπιστήμιο Βαρκελώνης
 • Πετρίδης Πάνος, ερευνητής Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικολογίας, Βιέννη
 • Μακριδάκης Γιάννης, συγγραφέας
 • Λιερός Γιώργος, συγγραφέας
 • Γεωργόπουλος Αλέκος, Καθηγητής ΑΠΘ
 • Γριτζάς Γιώργος, Καθηγητής ΑΠΘ
 • Άνεμος Θωμάς, εκπαιδευτής, Αγροναύτες, ομάδα οικολογικά χωριά
 • Νικολάου Κώστας, καθηγητής Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
 • Μπίλλας Γιάννης, συγγραφέας, κίνηση “Από Κοινού”
 • Γκισάκης Βασίλης, γεωπόνος- ερευνητής, διαχειριστής ιστοσελίδας biotechwatch.gr
 • Κωστάκης Βασίλης, πολιτικός οικονομολόγος, ιδρυτής P2P lab
 • εκπρόσωπος καμπάνια βασικό εισόδημα
 • Βατικιώτης Λεωνίδας, οικονομολόγος- δημοσιογράφος
 • Καδόγλου Μαρία, Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων
 • Γιαννίρης Ηλίας, Δρ. Αρχιτέκτονας- πολεοδόμος
 • Τότσικας Πάνος, πολεοδόμος, μέλος «Επιτροπής Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Ελληνικό»
 • Χαριτάκης Γιώργος, καρδιολόγος
 • Βήχος Γιώργος, καρδιολόγος, Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού
 • Ιωαννίδης Λευτέρης, Δήμαρχος Κοζάνης
 • Οικονόμου Γιώργος, διδάκτωρ φιλοσοφίας
 • Μπρούμας Αντώνης, δικηγόρος, ερευνητής και ακτιβιστής ψηφιακών δικαιωμάτων
 • Καρυώτης Θοδωρής, κοινωνιολόγος
 • Κοσματόπουλος Νικόλας, ανθρωπολόγος, λέκτορας Πολυτεχνικής Σχολής Λωζάνης
 • Βαρβαρούσης Άγγελος, υπ. Διδάκτωρ Αυτόνομο Πανεπιστήμιο Βαρκελώνης
 • Κρίστη Πετροπούλου, Λέκτορας Γεωγραφίας, Π. Αιγαίου
 • Πέννυ Κουτρολίκου, Δρ. Αρχιτέκτων- πολεοδόμος
Be Sociable, Share!

2 thoughts on “Ευημερία χωρίς ανάπτυξη

 1. Pingback: Ευημερία χωρίς ανάπτυξη | ΟΜΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

 2. Δυστυχώς, η εκδήλωση μας ξέφυγε . Μήπως υπάρχουν κείμενα η είναι μαγνητοσκοπημένη ώστε να ενημερωθούμε ;

Leave a Reply to panos Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>