Η επένδυση

 

Αφαίρεση ξυνίθρας και άλλων “ζιζανίων” από τις φυτοκοινωνίες

“Υψηλής απόδοσης και χαμηλού ρίσκου” επένδυση

Πριν

Ίσως η μοναδική ουσιαστικά αναπτυξιακή πράξη

Διότι βοηθάει σημαντικά την μοναδική αληθινή ανάπτυξη, την αργή φυσική ανάπτυξη

Διότι κάθε άλλης μορφής ανάπτυξη είναι βίαιη και επιφέρει βιαιότερες τις συνέπειες στο οικοσύστημα και στην ανθρωπότητα

Μετά

 

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>