Διευκρινήσεις

Επειδή έρχονται αρκετά μέηλ με ερωτήσεις σχετικά με τα σεμινάρια του απλεπιστημίου και των σχολείων αποεκπαίδευσης, το ενδιαφέρον φαίνεται να είναι αρκετό, αποσαφηνίζω όσο μπορώ:

Στις εκδηλώσεις μας οργανώνουμε μια ομιλία-συζήτηση περί οικοσυστήματος, ανθρώπινης υπόστασης, φυσικών πόρων, φυσικής ανάπτυξης, υγείας, φυσικής-αλκαλικής διατροφής, φυσικής ζωής και καλλιέργειας στην γη αλλά και ως φιλοσοφία ζωής, ζητήματα τα οποία μπορούν κατόπιν να εφαρμοστούν και στην πράξη με συλλογική κουζίνα φυσικής διατροφής καθώς και με εργασία σε κάποιο αγρόκτημα.

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>